Kolm võimalust sooliste stereotüüpide purustamiseks töökuulutustes

Oled sa kunagi täheldanud, et kuulutades välja konkursi mõnele sooliselt stereotüüpsele ametikohale, siis kandideerivad sellele ainult vastavast soost kandidaadid. Näiteks sekretäri  või müüa konkursile kandideerivad üldjuhul naised, turvamehe ja bussijuhi ametikohale aga mehed. Mis nippe või nõkse siis kasutada selleks, et saada kandideerima ka teisest soost kandidaate ning sellega valiku võimalusi suurendada?

Toon siinkohal välja kolm võimalust, mida töökuulutuses kasutada, et saada näiteks trollijuhi konkursile ka naiskandidaate või koristaja konkursile meeskandidaate:

- kirjuta töökuulutuse pealkirja töö sobib nii naistele kui meestele. Nii julgustad konkursile kandideerima mõlemast soost kandidaate ja tõstad sobilike kandidaatide arvu ning jõuad suurema tõenäosusega sobivaima uue kolleegini.

- toeta eelnimetatud sõnumit pildimaterjaliga. Näiteks kui otsid turvateenindajat, siis lisa töökuulutusele foto erinevatest turvatöötajatest, kelle hulgas on nii mehi kui ka naisi – naiskandidaatidele on julgustav näha, et ka teised naised sellist tööd teevad ning kandideerivad seepärast kindlasti ka suurema tõenäosusega.

- kasuta töökuulutuses rohkem soopõhiseid sõnu. Leidsin mõne aja eest 2011. aastal D. Gaucheri, J. Frieseni ja A.C. Kay poolt Ameerikas läbi viidud uuringu, millega nad uurisid soopõhiste sõnade kasutamist töökuulutustes ja töökirjeldustes ning nende mõju tööotsijatele. Nimetatud uuringu läbiviijad leidsid nimelt, et stereotüüpses mõistes meestetöö töökuulutused, kus on kasutatud feminiinseid sõnu, pakuvad naistööotsijatele rohkem huvi kui sama tööd puudutavad kuulutused, kus on kasutatud maskuliinseid sõnu (samale järeldusele jõuti ka meeste puhul). Veelgi enam, kui taolises kuulutuses on kasutatud maskuliinseid sõnu, siis võib see naiskandidaate hoopis eemale peletada, kuna tunnevad, et töö ei ole neile.  Antud uuringu raames uuriti ka 493 tüüpilist naiste- või meestetööde töökuulutust ning sellest tulenevalt koostati nimekiri maskuliinsetest ja feminiinsetest sõnadest töökuulutustes. Maskuliinsed sõnad on näiteks: domineeriv, sõltumatu, loogika, eesmärk, arvamus, põhimõte, kangekaelne, enesekindel jne. Feminiinsed sõnad on näiteks: viisakas, tagasihoidlik, vastutustundlik, teisi arvestav, koostöö, tundlik, usaldus, lojaalne jne.

Helo Tamme
ISS Eesti personalijuht ja värbamisblogi "Mis muudab töökuulutuse atraktiivseks" autor.