Millised on Tööd.ee tööportaali tulevikuplaanid

-        Suurendada video-töökuulutuste osatähtsust portaalis (loomine, toomine, müük ja levitamine)

-        Avaldada Eestis elavale venekeelsele elanikonnale suunitletud puhtalt venekeelse sisuga versioon meie portaalist.

-        Suurendada koostööd tööturu teenuseid pakkuvate online ja offline valdkonna ettevõtetega

-        Töökuulutuse paremat esiletoomist Tööd.ee portaalis, Facebook /Facebook Ads, Google/Google AdWords, Tallinna ühistranspordis, Õhtulehes ja televisoonis.