Töökuulutuse lisamine meie poolt

Selleks on kaks võimalust. Kõige kiirem ja mugavam mõlema osapoole jaoks on see kui saadate meile viite juba varem avaldatud töökuulutusele (link) või siis valmis töökuulutuse teksti, - või pildifailina. Vajadusel koostame töökuulutuse teiega koos, selle jaoks helistab MTÜ Tööd.ee töötaja teie telefonile ja alustab teiepoolt antud infole tuginedes kuulutuse kohest sisestamist.